Ecopolis

Dit jaar geen Ecopolis met publiek in het Kaaitheater, maar een volledig online gebeuren. Geen publiek betekent ook geen boekenstand, maar natuurlijk zijn er wel de boeken van al die interessante sprekers. Wij zetten ze graag online in de kijker.
Alle info over het festival: https://ecopolis.be.


Ecopolis. Again(st) Nature.

Anno 2020. De natuur staat in brand, van Australië tot de Kempen. Bossen gaan voor de bijl, beton overal, een miljoen soorten dreigt te verdwijnen. Een virus zet de wereld op zijn kop. Roofbouw op de natuur zet onze bestaanswereld op losse schroeven. Kwetsbare groepen hier en in het Zuiden krijgen het nog harder te verduren.

Hoelang zagen we nog aan de tak waarop we zitten? Of gooien we het roer om?

Ecopolis 2020 legt de vinger aan de pols en kijkt vooruit. Wat zijn de post-corona uitdagingen? Hoe voelen we ons terug deel van de natuur? Hoe ondersteunt dit een krachtdadig klimaat- en natuurbeleid? Welke transities zijn nodig – in stad, landbouw, enz.- voor een samenleving die mens en natuur respecteert. En iedereen zicht geeft op een goed leven.

Jan Rotmans - Verandering van tijdperk

Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt. In 'Verandering van tijdperk', de opvolger van de bestseller 'In het oog van de orkaan', beschrijft Jan Rotmans ook de nieuwe sectoren onderwijs en financiën en geeft daarmee een compleet beeld van Nederland in transitie. Rode draad is dat alle maatschappelijke sectoren hun houdbaarheidsdatum naderen, omdat de mens niet langer centraal staat. Mensen ontwikkelen zelf alternatieven en voeren die uit. Samen vormen zij de beweging van onderop, essentieel voor de transitie naar een beter aangepaste samenleving en economie. Jan Rotmans geeft in 'Verandering van tijdperk' een concreet en soms ontluisterend beeld van de heftige botsing tussen de gevestigde orde en de opkomende nieuwe orde. Dit boek laat zien wat ons te wachten staat en biedt inspiratie omdat in deze kantelperiode ieder individu en elk initiatief telt; eenieder kan juist nu het verschil maken.

24,95 euro - Uitgeverij Aeneas - 9789461040350 

Dirk Draulans - Beestenboel bis, 101 verrassende verhalen over een verborgen wereld

De wereld zit vol wonderen. Niet alleen wereldwonderen, ook wonderen van de natuur. Elke levensvorm, hoe complex ook, lijkt ooit al door het leven te zijn uitgeprobeerd. En elke vorm van samenwerking of uitbuiting lijkt uit evolutionaire toevalligheden te zijn ontstaan.

Vervelende blaaskaakjes, bange woelmuizen, slavendrijvende amazonemieren, promiscue pimpelmezen, florerende garnalen of fluorescerende spreeuwen, royaal bedeelde zeepokken en lichtverslaafde huismoeders: Dirk Draulans beschrijft in Beestenboel Bis met gevoel voor humor en in detail hoe veelzijdig het dierenleven bij ons is.

Beestenboel Bis bundelt 101 boeiende stukken die in Knack zijn verschenen.

22,50 euro - uitgeverij Polis - 9789463105767

Warda El Kaddouri - Dominantie, Waarom we denken wat we denken

De reeks 'Karakters' buigt zich over het thema 'Dominantie'. Doordat we bepaalde denkkaders en verdelingen van de macht in stand houden, is er zinvolle kennis die ons niet bereikt.

Gelukkig zijn er steeds opnieuw denkers, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en burgers die tegen deze status quo ingaan. Kunnen we stellen dat er niet die éne waarheid is en dat meerstemmigheid een plaats aan tafel heeft? Warda El Kaddouri, redacteur bij de Groene Amsterdammer en literatuurwetenschapper, bijt de spits af en zoomt in op literatuur en dominantie.

'Karakters' is een initiatief van Studium Generale, HoGent, Academia Press, KAAP en Theater aan Zee.

10 euro - Academia Press - 9789401471534

Olivier De Schuter - International Human Rights Law : Cases, Materials, Commentary

International human rights law has expanded remarkably since the 1990s. It is therefore more important than ever to identify, beyond specific controversies, its deeper structure and the general pattern of evolution. Moreover, it has a logic of its own: though part of international law, it borrows many of its principles from domestic constitutional law.This leading textbook meets both challenges. It has been significantly updated for the new third edition, introducing sections on subjects including business and human rights, amongst other key areas. Features include forty new cases from various jurisdictions or expert bodies, and figures offering visual descriptions of the procedures discussed in the text.The 'questions for discussion' have also been systematically updated. The text retains its student-friendly design, and the features which made the previous editions so engaging and accessible remain. This popular textbook continues to be an essential tool for all students of human rights law.

44,50 euro - Cambridge University Press - 9781108463560

Anuna De Wever - Wij zijn het klimaat

Ze begonnen met twee. Aan de keukentafel deelden Anuna De Wever en Kyra Gantois hun zorgen over het klimaat met elkaar en besloten: het is genoeg geweest. Op 10 januari organiseerden de Belgische scholieren een staking tegen het huidige klimaatbeleid op een door de politie aangewezen plein. Het bleek te krap voor de 3000 leerlingen die kwamen opdagen. Een week later waren ze met 12.500, de week daarna met 35.000.Anuna en Kyra werden al snel de gezichten van een protestgeneratie die zich niet langer met geruststellende woorden van politici laat wegsturen.In Wij zijn het klimaat steken twee jonge klimaatactivisten een hand uit naar ons allemaal. Naar politici en beleidsmensen, naar ouders en grootouders en naar hun leeftijdsgenoten. Ze zijn naïef, zo schrijven ze zelf. Maar dat betekent hier: onontkoombaar, net zoals de toekomst, terwijl de klok tikt.

8,99 euro - De Bezige Bij - 9789403168609

Eva Meijer - Nieuwe rivier

'De rivier spleet de aarde in tweeën. Weilanden braken doormidden, bomen raakten ontworteld, een enkele koe was te laat weg. Bocht na bocht werd door het land een lijn getrokken en toen de mensen ’s ochtends hun gordijnen openden lag zij daar, bruin en glanzend, ja, je zou kunnen zeggen trots, het uitzicht voor altijd veranderd.’Er kronkelt een nieuwe rivier door Koraalboom. Wetenschappers vermoeden dat grootschalige boskap voor de lokale sojateelt de oorzaak is; dorpsbewoners denken aan wraak van de oude goden.Twee dagen nadat de Engelse journalist Janet Stone naar het dorp is gekomen voor een artikel over de rivier, wordt sojaboer en dichter Hugo Frys vermoord. Wanneer Janet op onderzoek uitgaat, komt ze erachter dat het land wordt opgeslokt door ve el meer dan de rivier.De nieuwe rivier is een hallucinante eco-detective, waarin Eva Meijer een volstrekt originele wereld schetst. Een wereld om in te verdwijnen, met de sporen van Jorge Luis Borges en David Lynch.

23,50 euro - Das Mag - 9789493168244

Dirk Holemans - Het ecologisch kompas

Van toenemende ongelijkheid tot een economie zonder veerkracht, van hete zomers zonder regen tot het in elkaar storten van de biodiversiteit: onze vertrouwde wereld staat op losse schroeven. Is onze samenleving voorbereid op de toekomst? Het massale protest van klimaatjongeren maakt duidelijk van niet. Er is nood aan een nieuw hoopvol perspectief, aan nieuwe grondslagen waarmee we aan de slag kunnen. Dat betekent een trendbreuk in hoe we vragen stellen en antwoorden formuleren. Het gaat over zich verbonden weten met elkaar en de natuur, zich solidair voelen met alle aardbewoners en de toekomstige generaties. Over het streven naar levenskwaliteit in plaats van steeds meer en altijd sneller. Het ecologisch kompas probeert in deze turbulente tijden een kader te bieden voor de toekomst, de richting aan te wijzen waarin we niet alleen catastrofes vermijden maar bovenal een nieuwe invulling geven aan wat het goede leven voor iedereen kan betekenen.

Met een voorwoord van Meyrem Almaci en bijdragen van Annelies Debels, Marie-Monique Franssen, Myriam Dumortier, Jessica Schoors, Imade Annouri, Jef Peeters, Jan Mertens, Johan Malcorps en Dirk Holemans.

24,90 euro - Uitgeverij Epo - 9789462672369

Christine Van Acker - L'en vert de nos corps

Dans cette collection de fragments poétiques oscillant entre l’intime et le scientifique, Christine Van Acker nous emmène à la découverte du monde végétal. L’en vert de nos corps est une invitation à la curiosité et à l’émerveillement devant l’inventivité et la beauté des mécanismes d’évolution de la nature.

«L'arbre ne nous montre rien de ce qui l'anime intimement. Il ne possède nul organe vital à travers lequel nous pourrions le tuer d'un simple coup de couteau. Le transport de mon sang s'opère dans la nuit de mon corps comme celui de la sève dans le pommier qui me fait face quand j'écris. Mon sang, j'y songe seulement quand je me blesse ou lorsqu'il me coule entre les jambes. La soif de l'arbre, je la reconnais ; la mienne jamais ne s'étanche.»

15 euro - L'arbre de Diane - 9782930822150

Paul Demets - De hazenklager

Waarom zijn we niet tot meer bereid, hoewel we weten dat de natuur, het milieu en het klimaat onder druk staan, de verstedelijking steeds toeneemt en het platteland verdwijnt? Omdat we ons superieur voelen? Mens, dier en ding zijn nauwer met elkaar verweven dan we willen toegeven. In De hazenklager gaat het antropocentrisme op de schop.In deze bundel probeert Paul Demets opnieuw voeling te krijgen met de natuur en de nabije omgeving. Vier jaar lang sloeg hij als plattelandsdichter binnenwegen in, observeerde hij planten en dieren en praatte hij met de mensen die zijn pad kruisten. Maar de interactie tussen mens, milieu en samenleving is complex. De hazenklager is een pleidooi voor het aanvaarden van vreemdheid en ambiguïteit.

19,00 - De Bezige Bij - 9789403182308

Tim Vekemans - Zwerfruimte

Waarom bouwen we meer dan we nodig hebben? Terwijl onze open ruimte schaarser wordt, hebben we nauwelijks oog voor de mogelijkheden van wat er al gebouwd is. Met deze publicatie zet architectuur- en onderzoekspraktijk RE-ST de nodeloze groei van het gebouwde bestand op de agenda.Zwerfruimte is gebouwde en onbebouwde ruimte die we samen hebben geproduceerd maar dagelijks onderbenutten. Het is ruimte die op verschillende schalen overal en nergens aanwezig is. Niemand weet hoeveel zwerfruimte er precies is. In het detecteren, in kaart brengen en activeren van zwerfruimte ligt zowel een taak als een kans besloten voor de architect. Niet in ‘huisjes morsen’, maar in ontwerpen aan de herbestemming van wat er is en pas bouwen als het echt niet anders kan.Tekstuele bijdragen van Tine Hens, Roel de Ridder en Leo Van Broeck.  Samenstellers: Dimitri Minten, Tim Vekemans, Bob van Abbenyen

29,95 euro - Nai Publishers - 9789462085893

Glenn Deliège - Dierschap

"Dierschap" is een inspirerend reflectieboek voor iedereen die op professionele basis bezig is met de planning, het ontwerp, de aanleg of het onderhoud van stedelijke ruimtes. Dieren spelen immers niet alleen een centrale rol in het leveren van allerhande ecosysteemdiensten, ze brengen ook kleur in de stad.Vaak bestaat er wel interesse bij stadsplanners, ontwerpers en beheerders om iets te doen voor stedelijke fauna, maar blijkt er in de praktijk toch veel aarzeling te bestaan. Hoe begin je eigenlijk aan het incorporeren van dieren in de planning, het ontwerp of beheer?Dit boek wil reflectie rond het onderwerp stimuleren en een aantal handvatten aanreiken. Met twee filosofische reflecties over de plaats van dieren in de stad en tien inspirerende verhalen vanuit het beleid, het ontwerp en de beheerpraktijk wil het boek het doelpubliek vooral over de streep trekken om weloverwogen aan de slag te gaan voor en met dieren in de stad.Glenn Deliège behaalde een doctoraat in de wijsbegeerte aan de KU Leuven en specialiseerde zich in de milieufilosofie. Hij is verbonden aan de Vakgroep Architectonisch Ontwerp van de Hogeschool Gent – KASK, waar hij onder andere het vak landschapsfilosofie doceert. In samenwerking met Sylvie Van Damme werkte hij het PWO focusproject Dierschap: naar een gedeelde ruimte voor mens en dier.Sylvie Van Damme is geografe, ruimtelijk planner en doctor in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning. Ze is verbonden aan de Vakgroep Architectonisch Ontwerp van Hogeschool Gent – KASK. Ze heeft jarenlange onderzoeks- en onderwijservaring op het vlak van landschapsontwerp, ecologie en ruimtelijke planning. Daarbij zoekt ze voortdurend naar bruggen tussen theoretische concepten en de toepassing ervan in beleid, management, planning en ontwerp. Ze was projectcoördinator van het PWO focusproject Dierschap: naar een gedeelde ruimte voor mens en dier.

32,50 euro - Gompel en Scavina - 9789463711685