Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting. Literair, progressief en coöperatief.De kosmopolitische traditie

Een nobel maar onvolkomen ideaal

EAN:  9789021461182
Publicatiedatum:   10-05-2022
Formaat:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands
Aantal bladzijden:  344

  Bestelbaar

De kosmopolitische politieke traditie in het westerse denken begint met de Griekse cynicus Diogenes, die op de vraag waar hij vandaan kwam antwoordde dat hij een wereldburger was. In plaats van zijn stamboom, stad, sociale klasse of geslacht te noemen, definieerde hij zichzelf als mens.
Martha C. Nussbaum volgt deze ‘nobele maar onvolkomen’ visie op het wereldburgerschap zoals die tot uiting komt bij denkers in de Grieks-Romeinse oudheid, bij Hugo de Groot in de zeventiende eeuw, Adam Smith in de achttiende eeuw en een aantal hedendaagse denkers. Ze onderzoekt welke spanningen er inherent aan zijn. Het ideaal suggereert dat mensen moreel handelen en gelijkwaardig zijn, terwijl er in werkelijkheid in basale materiële behoeften moet worden voorzien voordat zij hun inherente waardigheid kunnen verwezenlijken. Welke politieke principes moeten we volgen, wetend dat in grote delen van de wereld voedseltekorten heersen, dat mensen met beperkingen geringere sociale kansen hebben, dat er onverenigbare opvattingen zijn over de pluriforme samenleving, dat asielzoekers moeten worden opgevangen? Nussbaum formuleert hierop een antwoord en pleit ervoor ook de morele rechten van dieren en de natuur te erkennen.
Het inzicht dat mensen als gelijken én als wezens van onschatbare waarde zouden moeten worden behandeld, heeft in de moderne westerse politieke verbeelding veel goeds opgeleverd. In De kosmopolitische traditie breidt Nussbaum deze gedachte uit en spoort ze ons aan om ons te concentreren op wat we gemeenschappelijk hebben in plaats van op wat ons verdeelt.

Martha C. Nussbaum (1947) is hoogleraar recht en ethiek aan de Universiteit van Chicago, en, onder meer, eredoctor aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en de Katholieke Universiteit Leuven. Onlangs publiceerde ze Bastions van hoogmoed, een actueel boek over het pijnlijke vraagstuk van seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Met haar actieve deelname aan het publieke debat en haar belangrijke publicaties op het gebied van recht, politiek en ethiek behoort zij tot de meest invloedrijke filosofen van onze tijd.

  EAN: 9789021461182
  Auteur: 
  Uitgever: Singel Uitgeverijen
  Vertaler:  Jan Willem Reitsma
  Publicatiedatum:   10-05-2022
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 218 mm
  Breedte: 138 mm
  Dikte: 30 mm
  Gewicht: 454 gr
  Voorraad:  Bestelbaar
  Aantal bladzijden: 344