Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting. Literair, progressief en coöperatief.

Privacy-verklaring De Groene Waterman CVBA

Naar aanleiding van de nieuwe privacy-wetgeving vindt u hieronder onze vernieuwde privacy-verklaring van De Groene Waterman CVBA - Wolstraat 7 - 2000 Antwerpen, opgemaakt op 23 mei 2018.

De Groene Waterman CVBA heeft de mogelijkheid persoonsgegevens van klanten en aandeelhouders te bewaren. Het gaat over contactgegevens en aankoopgegevens.

De Groene Waterman CVBA verzamelt deze klantgegevens in het kader van een goede dienstverlening. De Groene Waterman CVBA verzamelt

1/ gegevens in de winkel om bestelling te kunnen uitvoeren

2/ via de website om webbestellingen te verwerken, beheren en te kunnen opsturen

De Groene Waterman CVBA is een coöperatieve vennootschap. Zoals wettelijke bepaald, bewaren wij persoonsgegevens van aandeelhouders in het aandeelhoudersregister. Van aandeelhouders bewaren wij ook het rijksregisternummer, aangezien het wettelijk bepaald is dat aandeelhouders geïdentificeerd moeten kunnen worden.

De Groene Waterman CVBA zal nooit mensen ongewild de nieuwsbrief toesturen. Wenst u zich hiervoor in te schrijven, kan dat via onze website www.groenewaterman.be of schriftelijk in de winkel. Iedere nieuwsbrief is voorzien van een uitschrijf-knop. Uitschrijven kan ook mondeling in de winkel.

De Groene Waterman CVBA deelt uw gegevens enkel met bedrijven waarmee wij samenwerken om een optimale dienstenverlening te kunnen garanderen. Dit dataregister kan u in de winkel inkijken. Gegevens worden nooit om commerciële redenen met derden gedeeld.

Als derden naar uw gegevens vragen, geven wij die alleen door indien er een wettelijk kader voor is.

De Groene Waterman CVBA werkt enkel samen met betrouwbare partners die voldoen aan de wettelijke voorschriften m.b.t. tot het bewaren van persoonsgegevens. Verder zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personeel.

Indien u wenst, kan u uw persoonsgegevens opvragen, laten aanpassen. Dit kan via mail aan groenewaterman@groenewaterman.be.