Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting. Literair, progressief en coöperatief.

Filosoferen in de tropen - Philosophy in the Tropics


Nederlands | 28-03-2023 | 112 pagina's

9789461174222

Hardback


€ 10,00


 Beschikbaarheid

   Bestelbaar
Afzender gedefinieerd

In deze essayreeks vormt ‘de plek’ van het denken uitgangspunt en rode draad. Op uitnodiging van het filosofiehuis en met een sympathiserend oog op de intieme ruimten ervan koos uitgever-essayist Harold Polis in 2020 – een jaar van lockdown – als thema ‘de kamer als kosmos’, een verwijzing naar het filosofisch denken in verbondenheid met ‘al het bestaande daarbuiten’. In een historiserende tekst beschouwde Polis de unieke waarde van filosofie in verhouding tot economie, entertainment, machtspolitiek, exacte wetenschappen en technologie. Het jaar nadien nam filosofe, auteur en hoogleraar Katrien Schaubroeck de uitdaging aan om rondom de plek en historiek van de vermaarde Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden (NL) een indringende kijk op de link tussen filosofie en reizen te ontvouwen.

In 2022 – een jaar waarin een nasmeulende pandemie, een nieuwe Europese oorlog en een toegenomen klimaatalarm elkaar op dramatische wijze doorkruisen – werd ervoor gekozen om het Europese vasteland, moederland van de Westerse filosofie, te verlaten. Wie zou denken dat dit een uiting is van vluchtgedrag leert al vlug dat het gaat om een tekst die de lezer aanport om meer dan ooit te denken vanaf ‘de rand van de wereld’. Auteur is Elisabeth Van Dam (°1986), filosofe en kunstenares, die dit jaar emigreerde naar een plek in Brazilië tussen oerwoud en oceaan waar ze op zoek gaat naar de essentie van bestaan. Vanuit het zowel tragische als levenskrachtige verhaal dat haar aanzette haar vertrouwde leven achter te laten, reflecteert ze over wat de stem van onbekende verten en de wilde natuur vertelt aan wie luisteren wil. Met respect voor de verworvenheden van de Verlichting confronteert ze zichzelf en de lezer met wat ook de Romantiek vandaag nog aan waardevolle inzichten kan aanreiken. Dat daarbij  Alexander van Humboldt (1769–1859),ontdekkingsreiziger, natuurwetenschapper en ecologisch denker avant la lettre als een tijdloze inspirator opduikt is niet verwonderlijk.

Meer informatie over het zoekend hert, neem eens een kijkje op hun website:

https://hetzoekendhert.be/2022/10/filosoferen-in-de-tropen-met-dr-elisabeth-van-dam/

Details

EAN :9789461174222
Auteur: 
Uitgever :Het zoekend hert
Publicatie datum :  28-03-2023
Uitvoering :Hardback
common.Language :Nederlands
Status :Bestelbaar
Aantal pagina's :112