Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting. Literair, progressief en coöperatief.

Genomineerden Herman De Coninckprijs voor Poëzie 2022

Aarduitwrijvingen - Charlotte Van den Broeck

Deze bundel, vrucht van een verblijf in Death Valley, is een verzameling van veranderlijke landschappen en de wisselende lichamen die zich erin voortbewegen.De gedichten zelf zijn evenzovele oefeningen in waarneming. In de ruimten tussen aanblik en uiterlijke verschijning ontstaan beelden, onderhevig aan kleuren, texturen en zintuigen. En deze beelden rijgen zich aaneen tot wat misschien wel feministische natuurgedichten kunnen worden genoemd over zaken als erotiek, bloei, geweld en kwetsuur: ‘de woestijn woelt en sleept haar laken mee / er ontwaakt // een vrouw zonder beschadigingen, ze kleedt zich / voor een dagtocht, ze zeult geen geesten’.

19,99 euro | paperback | 80 blz. | Singel Uitgeverijen

Bestel het boek hier

Virgula - Sasja Janssen

Virgula, Latijn voor "komma", houdt de stilstand tegen, laat de gedachten en de taal voortgaan. ‘ik verlang naar een punt, maar dat mijn Virgula’s daar wel voor uitkijken die te zetten, ik dicht ze me toe, alsof de dood me op de hielen zit’

16,99 euro | paperback | 64 blz. | Singel Uitgeverijen

Bestel het boek hier

In mijn mand - Lieke Marsman

Deze derde bundel van Lieke Marsman behandelt de grootste thema’s die het menselijke bestaan kenmerken: de waarde van het leven en de plek van de dood in een mensenleven. Hoe leef je met een levensbedreigende ziekte? Hoe verandert dat je blik op de wereld, op wat van waarde is, op wat je je herinnert en het verloop van de tijd? En hoe verhoud je je tot de wereld in dergelijke omstandigheden? Trek je je eruit terug, of laat je je juist gelden en houd je die wereld een spiegel voor? Lieke Marsman kiest resoluut voor het laatste. Lieke Marsman is Dichter des Vaderlands 2021-2022.

21,99 euro | paperback | 64 blz. | Uitgeverij Pluim

Bestel het boek hier

Vervoersbewijzen - Tijl Nuyts

Dagelijks kruisen we elkaar in de openbare ruimte. We verplaatsen ons met verschillende snelheden in allerlei richtingen, langs uitgestippelde routes en dwaalsporen. In Vervoersbewijzen reist Tijl Nuyts mee met eenentwintigste-eeuwers die onderweg in aanraking komen met de woorden en rituelen van diverse levensbeschouwingen. De dichter doet verslag van momenten van vervoering en verwarring, verwondering en verveling in metro’s, trams en spitstreinen, langs autosnelwegen en in voetgangerszones. In een tijd waarin meningen over (on)geloof luid worden verkondigd, gaat Nuyts op zoek naar wat ons in beweging houdt.

22,99 euro | paperback | 92 blz. | Wereldbibliotheek

Bestel het boek hier

Doe het toch maar - Babs Gons

In haar geëngageerde poëziebundel Doe het toch maar weet Babs Gons de vinger op pijnlijke plekken te leggen door de wereld te bevragen en de plooien van het leven te laten zien. Gedichten die recht het hart en het hoofd in gaan om daar rond te zingen. Of het nu gaat over vrouw-zijn, het slavernijverleden, afkomst, de liefde in al haar verscheidenheid of de kwetsbare positie van de kunsten, al deze uiteenlopende thema’s zijn onder één lemma te brengen: Het Leven zelf, in al zijn kleuren en facetten. Nooit omfloerst, niet bang de dingen bij de naam te noemen. Doe het toch maar als levenshouding, universeel door het persoonlijke, hoogst actueel en tegelijk tijdloos, en wars van hokjesdenken.

20,00 euro | paperback | 96 blz. | Atlas Contact Uitgeverij

Bestel het boek hier

Vesper - Anne Broeksma

In Vesper van Anne Broeksma ontsnapt de dichter uit een omgeving van baksteen, gedreven door een gevoel van gemis. In onderaardse gangen, lawaaiige Nederlandse bossen en verre oerwouden wordt onze relatie met de levende wereld onderzocht. Waar komen wij vandaan? En brengt taal ons daarnaartoe of niet? Het resultaat is een zoektocht in lyriek, waarin boven- en onderwereld, mystiek en wetenschap met elkaar versmelten. Vesper is een avondgebed voor wat zich in schaduwen beweegt.

19,99 euro | paperback | 64 blz. | Atlas Contact Uitgeverij

Bestel het boek hier

Meer informatie over de Herman De Coninckprijs vind je op: www.hermandeconinckprijs.eu

De laureaat wordt op 21 maart (Wereldpoëziedag) bekend gemaakt.