Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting. Literair, progressief en coöperatief.

Nieuw: leesgroep Hanna Arendt

Hannah Arendt, een vrouwelijke denker, die niet geïnteresseerd is in theoretische modellen, maar haar denken richt op de activiteiten van mensen.  Zij denkt na over wat wij dagelijks doen in een wereld die zich op dit moment aan ons presenteert. Zij wil deze wereld in haar actualiteit begrijpen en bestudeert hoe wij in deze wereld handelen. Volgens Hannah Arendt maken wij onszelf als mens zichtbaar in het handelen en in de interactie met anderen. Voor haar maken alle stemmen deel uit van het weefsel van menselijke relaties, en elke stem is daarin gelijk. Pluraliteit is daarom zeer belangrijk.

In enkele bekende werken van haar (De vrijheid om vrij te zijnOver geweld)  maken we kennis met enkele centrale begrippen in het denken van Hannah Arendt.

Tijdens de bijeenkomsten van de leesgroep, gaan we met haar ideëen aan de slag, vertrekkende vanuit de tekst. Hoe begrijpen wij de tekst? Wat betekenen haar woorden  voor ons in deze tijd? Hoe vertalen we ze naar ons eigen leven en handelen? Waar zijn we het me eens of oneens? Het opzet van de leesgroep is het denken van Hannah Arendt te leren kennen en er in uitwisseling met elkaar verder op door te gaan.

De leesgroep wordt georganiseerd op vraag van Veerle Pasmans. Veerle stelt zich graag aan u voor: Ik ben Veerle Pasmans en ik studeerde filosofie en criminologie. Van jongsaf laat ik mij inspireren in mijn denken en handelen door filosofen. Meer dan 20 jaar leid ik een overheidsdienst die actief is in het brede domein van de mensenrechten. Ik ben auteur van het boek: Pioniers in de praktische filosofie. Kritisch denken, doorvragen tot aan de rand van de afgrond en daar blijven staan, het aangaan van de dialoog met de medemens, dat is voor praktische filosofen belangrijk. Ook voor Hannah Arendt.

Meer informatie over deze leesgroep vind u hier.