Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting. Literair, progressief en coöperatief.

Non-fictieboeken gelezen in 2021

Katrien blikt nog even terug op de beste non-fictie boeken die ze het voorbije jaar las. Dat levert dit inspirerende lijstje op.

Moonshot van Mariana Mazzucato

"Mariana Mazzucato liet zich al eerder opmerken met De ondernemende staat, waarin ze de mythe ontkracht dat alle ontwikkeling en vooruitgang vanuit de privésector komt. In Moonshot buigt ze zich verder over de rol van de overheid, die zich vandaag maar al te vaak opstelt als een reparateur die intervenieert bij crisis (bijvoorbeeld bij de bankencrisis, covid-pandemie,...). Volgens Mazzucato zijn deze tussenkomsten in crisis alleen maar effectief wanneer de staat beschikt over relevante vaardigheden om op te treden en wanneer ze effectief slagkracht heeft in cruciale domeinen zoals economie, gezondheid, milieu,... Nu zijn die vaak uitbesteed aan de privé. Tevens moet de overheid hierin ambitieuze doelen durven stellen (de zogenaamde moonshots, zo ambitieus als ooit het plan was om naar de maan te gaan) en zich afvragen wat er nodig is om een beleid te voeren waarbij alle mensen gebaat zijn en de grenzen van onze planeet gerespecteerd worden. Zoals de ondertitel ('grootse missies voor de hervorming van het kapitalisme') aangeeft, ziet Mazzucato veel heil in de samenwerking tussen publieke en private actoren en wil ze het kapitalisme herdenken. Iets waar ik minder optimistisch over ben. Niettemin is dit een zeer interessant boek dat ons uitdaagt om na te denken over een meer actieve, vooruitkijkende en innovatieve overheid, in dienst van haar bevolking. Iets wat nu te vaak en te snel als onrealistisch bestempeld wordt."

More than a woman van Caitlin Moran

"Ik hou zo van Caitlin Moran haar openheid, eerlijkheid en humor. Zelfrelativerend en voor vrouwen die halfweg zijn heel herkenbaar. Moran lezen doet zoveel deugd."

De Kleine Beauvoir van Marja Vuijsje

"Voor zij die De tweede sekse van Simone de Beauvoir nog steeds niet gelezen hebben (ik dus), maakte Marja Vuijsje - schrijfster en feministe van de tweede golf - een samenvatting. Getrouw aan de hoofdstukken en vorm van het iconische werk geeft Vuijsje een inkijk in de gedachten van de Beauvoir en van De tweede sekse in het bijzonder."

Eleanor Marx van Rachel Holmes

"Biografie over het leven van de dochter van Karl Marx, maar ze was zoveel meer dan dat. Een boeiende geschiedenis waar in ik ergens halverwege gestopt ben… en toch WOW. Dit boek pik ik dit jaar zeker verder op."

Sister Outsider van Audre LordeIn

"Dit boek gaat het over seksisme, racisme, leeftijdsdiscriminatie, homofobie en klasse . Aan de hand van voorbeelden en anekdotes onderzoekt Lorde welke barrières vrouwen tegenkomen en hoe ingewikkeld identiteit is. Een bijzonder actueel debat waarin Lorde vaak geciteerd wordt. Het origineel lezen en zien wat Lorde zelf schreef, is dan altijd de moeite waard. Lorde - zwart, feministisch, lesbisch - had een uitzonderlijk talent om haar hoop en dromen om te zetten in heldere, krachtige taal. Haar essays ademen doortastendheid, onverschrokkenheid en bevlogenheid uit."

De fundamenten van Ramsey Nasr

"Een van Nederlands meest veelzijdige kunstenaars maakt een kritisch bilan op van de coronacrisis. Een hartenkreet en hoopvol pleidooi tegelijk."

Dit is geen vrouwenboek van Corine Koolen

"Koolen deed onderzoek naar de waardering van vrouwelijke schrijvers en waarom vrouwelijke schrijvers doorgaans lager scoren of de ladder van de literaire kwaliteit. Mechanismen zien en erkennen is een begin."