Welkom bij De Groene Waterman. Een huis voor boeken, cultuur en ontmoeting. Literair, progressief en coöperatief.
editor

DwarsLezers .

Al van bij ons bestaan in de jaren zestig zijn wij - naast een literaire boekhandel - ook een progressieve boekhandel. Wij geloven dat een warme, solidaire samenleving zonder ongelijkheid en racisme, op maat van wat de mens en onze planeet dragen kan, niet alleen noodzakelijk is maar ook mogelijk is. Wij hebben in ons aanbod een ruim assortiment boeken die het debat en denken hier rond prikkelen om zo samen na te denken over wat er beter kan en hoe die nieuwe samenleving eruit zou kunnen zien. Deze rubriek zet de interessantste boeken die daartoe kunnen bijdragen in de kijker. Wij steunen hiervoor op de kennis en leeservaring van onze medewerkers, activisten, vakspecialisten, wetenschappers, vakbondsmensen, e.a. die hier regelmatig over de vloer komen."

   Van nieuw naar oud 

Donuteconomie
Kate Raworth

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt. In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.

12/07/2021